Cele projektu

„Święto liczby PI”

09 – 13.03.2015 r.

Cele obchodów święta liczby PI to:
• popularyzacja matematyki wśród uczniów,
• poszerzanie i utrwalanie wiedzy na temat liczby PI,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i kreatywności,
• rozwijanie umiejętności korzystania z technik multimedialnych,
• rozwijanie umiejętności analizy, syntezy i tworzenia strategii,
• zainteresowanie uczniów grami i zabawami rozwijającymi inteligencję,
• rozwijanie poczucia przynależności do szkoły poprzez integrację uczniów między oddziałami.
W trakcie zawodów przedstawiona zostanie najlepsza prezentacja wyłoniona w konkursie.

Informacje

  • Konkursy

  • Organizatorzy

  • Plakat

  • Podziękowania

Konkursy

1. Konkurs „Prezentacja”
temat związany z historią i zastosowaniami liczby PI.
Termin nadsyłania prezentacji: do 05.03.2015 r.
06.03.2015 wyłonienie zwycięzcy. Zwycięzca zostanie poinformowany przez nauczyciela matematyki.
Najlepsza praca będzie zaprezentowana przez zwycięzcę 13-03-2015 r.

2. Konkurs „Wizualizacja liczby pi - Liczba pi w kreatywnej odsłonie”.
Pomysl zależy od Ciebie. To może być wypiek, rzeźba w owocach co tylko przyjdzie Ci do głowy.
Pracę na konkurs przynieś do auli o godzinie 8:00 13.03.2015 r. W trakcie zawodów przedstawiona zostanie najlepsza prezentacja wyłoniona w konkursie.

Przy ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowość i nakład pracy.
Nagroda: ocena z matematyki.
Wszystkie wypieki będą po konkursie wystawione na sprzedaż na korytarzu pierwszego piętra. Dochód przeznaczony zostanie na organizację Dnia liczby PI w kolejnym roku (zakup nagród)
lub zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych.

3. Regulamin konkursu „Poezja z liczbą pi„ - konkurs na najlepszy wiersz o matematyce.
Termin nadsyłania wierszy: do 05.03.2015 r.
6.03.2015r. wyłonienie zwycięzcy.
Nagroda - ocena z matematyki.
Wiersz będzie wywieszony w gablocie.

4. Konkurs na rebus matematyczny.
Termin nadsyłania prac: do 05.03.2015 r.
6.03.2015r. wyłonienie zwycięzcy.
Nagroda - ocena z matematyki.
Rebus będzie wywieszony w gablocie.

W zależności od uzyskanych środków finansowych za zwycięstwo w konkursach mogą zostać przyznane nagrody rzeczowe.

Organizatorzy

Nauczyciele odpowiedzialni:

• Anna Bera
• Małgorzata Kiełbasa
• Barbara Kesselring
• Anna Olszewska

Plakat

Podziękowania

Za zaangażowanie w organizację Dnia Liczby Pi szczególne podziękowania dla uczniów:

Klasy 3a:
Aleksandrze Szwajdzie za stworzenie plakatu promującego,
Olkowi Chomińskiemu i Mateuszowi Michalakowi za stworzenie strony WWW.

3.14

Projekt